Studieveiledning hjemme

Den ideelle gaven til ungdommen i familien

Fremtidens jobbmarked er uoversiktlig. Det kan derfor være vanskelig å velge studieretning. Hemmeligheten ligger i å lære seg selv bedre å kjenne før man tar studievalget. Det finnes heldigvis nyttige verktøy.

Som ung er det ikke alltid like lett å vite hvilken vei man skal ta videre i livet – enten du er student eller allerede har smakt litt på arbeidslivet. Både venner og familie har meninger om hva slags kunnskap som kreves i fremtiden. Men det aller viktigste er hva studenten mener selv. Det å velge en studieretning er en stor og viktig beslutning som koster både tid og penger. Derfor bør også valget være grundig gjennomtenkt.

Studieveiledning er gull verdt

Som forelder kan du gjøre en lur investering ved å kjøpe en studieveiledningspakke til den håpefulle, slik at han eller hun lærer seg selv bedre å kjenne og dermed bedre rustet til å stake ut veien videre. Med bruk av verktøy, velprøvd metodikk og samtaler legges grunnlaget for å ta mer gjennomtenkte valg. Enkle spørsmål som: Hvem er du? Hvilke egenskaper har du? Hva er du flink til? Hva liker du best å gjøre? gir økt refleksjon og bevisstgjøring på hvem du er og hva du egentlig passer best til å jobbe med.

En studieveiledningspakke fra Fossheim inkluderer en grundig kartlegging av den enkeltes ferdigheter, ressurser, interesser, kvaliteter og egenskaper. Studenten får hjelp til å identifisere både sine generelle og yrkesspesifikke interesser, og det er ikke uvanlig at det oppdages nye og kanskje hittil ukjente egenskaper og ferdigheter som kan være direkte utslagsgivende for studievalget.

Øker sannsynligheten for trivsel og mestring

Når man blir mer bevisst sine egne interesser, ulike kvaliteter og ferdigheter blir det enklere å ta det rette studievalget. Noe som igjen øker sannsynligheten for å finne en jobb man trives i og ikke minst mestrer.

Studieveilederne hos Fossheim har lang erfaring med å hjelpe mennesker til å lære seg selv bedre å kjenne. Hva man ønsker å jobbe med er til syvende og sist helt opp til den enkelte, men bare det å få hjelp til å se ting utenfra kan åpne mange nye dører.

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan du kan hjelpe studenten i familien til å ta et gjennomtenkt valg for fremtiden. En liten investering i en stor fremtid.

Fossheim får mennesker til å lykkes!

PS! Vi har også en podcast som gir råd og tips rundt dette med videre studievalg – sjekk den ut her eller på Apple Podcaster, Spotify, Overcast og andre Podcast-distributører. Søk etter «studiepodden»!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481