Samarbeid

Vet du egentlig hva du vil bli når du blir “stor”?

Enten du er helt i startfasen av voksenlivet eller allerede har noen år på beina, så kan det være vanskelig å vite hva du faktisk ønsker her i livet. Heldigvis finnes det god hjelp å få.

Som ung og student er det ikke alltid så enkelt å vite hvor veien skal gå videre. Skal du studere det samme som vennene dine eller det foreldrene dine ønsker? Vet du hva du egentlig vil bli og hvilke yrker som kan passe for deg? Kanskje du allerede har tatt et valg – men som senere viste seg å være feil? Eller har du vært noen år i arbeidslivet og ønsker et karriereskifte?  

Det å velge en utdannelse er en stor beslutning som kan koste mye av både tid og penger, og bør derfor være en nøye og gjennomtenkt valg. For at du skal slippe å ta et valg du kommer til å angre på, tilbyr Fossheim karriere- og studieveiledning.

– Vi bruker mye tid på å kartlegge og løfte den enkeltes interesser, ferdigheter, ressurser, mestringsopplevelser, kvaliteter og egenskaper, sier avdelingsleder Gro Egerdahl om veiledningen hos Fossheim.

– Gjennom bruk av verktøy, metodikk og samtaler legger vi grunnlaget for å ta mer bevisste, gjennomtenkte og målrettede valg med tanke på studier og videre yrkeskarriere. På denne måten hjelper vi den enkelte til økt refleksjon og bevisstgjøring i forhold til hvem du er og hva du vil jobbe med.

Du lærer deg selv bedre å kjenne

Det er et hav av muligheter der ute, og det er mange spørsmål som bør besvares og som kan påvirke valget ditt – inkludert konkrete ting du kanskje ikke er klar over. Gro trekker frem noen eksempler:

– Har du tenkt over hva du egentlig trives med og hva du ikke liker? Og hvilke positive og negative erfaringer har du fra tidligere, både fra skole og jobb? Hvis du vil bli sykepleier, er du innstilt på turnusarbeid og ugunstige arbeidstider? Eller at du som fysioterapeut kanskje må jobbe som selvstendig næringsdrivende, og hva det vil kreve av deg?

Hun forklarer videre at Fossheim tar i bruk verktøy for å identifisere de generelle og yrkesspesifikke interessene dine. Deretter får du opp forslag på yrker og utdanning som kan være relevante for deg. En del får bekreftet at et studie de har vurdert, men aldri turt å si høyt, er en aktuell vei å gå. Andre kan bli oppmerksomme på nye egenskaper og ferdigheter ved seg selv, og oppdage nye studier og yrker de ikke var kjent med.

– Det handler mye om å være nysgjerrig på seg selv når man skal velge utdanning. Hvem er jeg, hva trives jeg med og hva vil jeg? Vi løfter ting til overflaten, slik at den enkelte blir bevisst på dette. Du kan bli overrasket, sier Gro.

Stor forskjell fra studierådgivningen som tilbys på skolen

Er du kanskje ikke helt overbevist fordi du har prøvd rådgivning i regi av en utdanningsinstitusjon tidligere? Da bør du vite at det er en vesentlig forskjell mellom studieveiledningen du får hos Fossheim kontra på skolen.  

Mange unge forteller at de ikke opplever å få så mye hjelp fra studierådgivningen de mottar på skolen, fordi den i hovedsak handler om å få svar på praktiske og tekniske spørsmål, som f. eks hvor på nettet de kan finne informasjon om ulike utdanninger og hvilke karakterkrav som stilles. I tillegg har rådgiverne ikke kapasitet til å bruke så mye tid på den enkelte studenten, noe som gjør at bistanden blir noe overflatisk.

– Mange gir tilbakemelding på verdien av å knytte interesser opp mot personlige egenskaper når de skal velge studie. I det tilbudet vi gir, er karakterkrav og skolevalg sisteledd.

– Hos oss får du fire veiledningstimer, og tid på å gå i dybden på hvem du er. Jeg liker å tenke at vi kan utfylle hverandre, men at vår veiledning kommer først – og så kan skolen hjelpe til med de praktiske tingene. Men når det er sagt, så bistår vi også her, smiler Gro.

Studie- og karriereveiledning til deg over 30 år

Fossheim tilbyr også veiledning til de over 30 år. For det er ikke bare ungdom som står på terskelen til en videre utdannelse som kan trenge råd på veien, men også du som har jobbet i noen år og av en eller annen grunn ønsker å skifte retning.

– Kanskje tok du ikke et godt valg i utgangspunktet, opplever omorganisering på arbeidsplassen eller trenger et nytt yrke på grunn av helsemessige årsaker. I dag er det i tillegg enda høyere krav til å kunne omstille seg etter hva markedet etterspør, sier avdelingslederen.

Også her kan studieveilederne hos Fossheim bistå deg. De er oppdatert på arbeidsmarkedet, både hva som skjer nå og hva som kommer til å bli etterspurt av kompetanse.

Hvorfor skal du få studie- og karriereveiledning hos Fossheim?

– Ved å bli bevisst dine egne interesser, kvaliteter og ferdigheter settes du i stand til å ta et mer gjennomtenkt og godt studievalg. Det øker sannsynligheten for at du vil trives i og mestre jobben du får etter endt utdanning.

Fossheim får mennesker til å lykkes, og ved hjelp av karriere- og studieveiledning skal du kunne ta valg på bakgrunn av deg selv – og ikke hva andre sier eller mener.

– Det du trives med er det du lykkes med! Jo mer tro du er mot deg selv og kjenner deg selv, desto større sjanse har du for å lykkes både i en utdanningssituasjon og jobb, avslutter Gro.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!