Miljøfyrtårn

 -

Fossheim ble en Miljøfyrtårn bedrift 29. januar 2021!

Det betyr at Fossheim driver tjenester og service med høye krav til miljøbevisst atferd. Vi er en moderne og bærekraftig bedrift som tar ansvar for hvordan vi påvirker mennesker og miljø. Fossheim plikter å oppfylle krav og gjennomføre tiltak for et godt arbeidsmiljø. Bedriften kjører elbil og har elbil ladere installert for de ansatte. Vi jobber kontinuerlig med interne arbeidsprosesser og ser etter mer miljøeffektiv og bærekraftige teknologi.

Ved innkjøp eller leveranse av tjenester til bedriften, stiller vi krav om miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter. I intern kantinen er det installert fettutskiller, og vi skal kildesortere det avfallet som kan sorteres.

Vi får inn utgått datautstyr fra bedrifter. Utstyr som kan gjenbrukes settes i stand og brukes i prosjekter i u-land eller Norge. Defekt utstyr plukkes fra hverandre og sorteres til gjenvinning.

Klima- og Miljørapport Fossheim

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »