Aktiv Hverdag – et unikt tilbud for mennesker som detter utenfor vanlig VTA

Aktiv Hverdag er et varig tilrettelagt arbeidstilbud (VTA) for arbeidstakere med særskilt behov for tilrettelegging og tett bemanning. Her jobber 32 arbeidstakere og et personale på 14 tett sammen for å oppfylle det viktigste Fossheim står for – “vi får mennesker til å lykkes.”

Ifølge avdelingsleder Beate Dehli retter tilbudet i Aktiv Hverdag seg mot de som trenger større grad av oppfølging enn i andre VTA-avdelinger.

– Vi har en unik tverrfaglig kompetanse, og bruker ulike metodikker: Målrettet miljøarbeid, løsningsfokusert tilnærming og empowerment, altså aktiv deltakelse som gir mennesker mulighet til å foreta egne valg. Det er viktig å få frem at Aktiv Hverdag er en jobbarena – arbeidstakerne gjør en reell jobb. Dette er mennesker som ikke kan være med på ordinært VTA, men her blir det tilrettelagt.

Hun kjenner ikke til at det finnes tilsvarende tilbud i Norge.

– I hvert fall ikke som er spesifikt knyttet til å være i arbeid. Det er det som er spesielt for oss.

Tverrfaglig kompetanse

Arbeidstakerne hos Aktiv Hverdag gjør konkrete arbeidsoppgaver: Manuell pakking, interne serviceoppgaver som å hente og levere post, og eksterne som å kjøre ut mat til kunder. Det som er bra er at arbeidstakerne får både forutsigbarhet og variasjon i arbeidet.

– Hva er forskjellen på Aktiv Hverdag og varig tilrettelagt arbeid, som Fossheim også gjør?

– I tillegg til bemanningen er forskjellen sammensetningen av personalgruppen, og økt fokus på graden av tilrettelegging og opplæring innen atferdsendringer, sier Beate.

Personalet på Aktiv Hverdag har tverrfaglig kompetanse innen helse, sosial og det praktiske. Her finner du vernepleiere, ergoterapeuter, læringspsykolog, spesialpedagog, sosionom og ansatte med yrkesfaglig bakgrunn.

– I tillegg har vi et faglig samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet), og derfra har vi vernepleier- og læringspsykologistudenter som er her på praksis i 9 uker. De er en kjemperessurs for oss.

Store bredde i den tverrfaglige kompetansen bidrar til å ivareta arbeidstakeren som helhet.

– Mange av arbeidstakerne våre har diagnoser som påvirker mange av kroppens funksjoner, og ved å ha en tverrfaglig arbeidsgruppe kan vi bedre avdekke arbeidstakerens behov og gi god faglig hjelp. Særlig arbeidstakere med sammensatte behov må vi utarbeide tiltak for på tvers av fagfeltene.

Fornøyde arbeidstakere

Det er ikke bare kompetansen hos personalet hos Aktiv Hverdag som er skreddersydd for formålet. Også lokalene er tilrettelagt både for arbeidstakerne og den enkeltes behov.

– De er lyse, flotte og nye, og så har vi adskilte rom for de som trenger det. Personalet og arbeidstakerne er tett på hverandre, og vi jobber sammen hele tiden. Det at vi alltid er tilgjengelige er av stor betydning for arbeidstakeren. Vi har også mulighet til å tilrettelegge for behov som oppstår, forteller Beate.

– Hva sier arbeidstakerne som bruker Aktiv Hverdag?

– De er veldig fornøyd, lærer seg stadig nye ting og opprettholder og tilegner seg ny kunnskap. Det som er interessant er at de sier de blir sett, og at de får brukt ressursene sine på best mulig måte. Arbeidstakerne får være med å bestemme selv hvordan de skal jobbe – det er viktig for dem, og at de trives er viktig for oss.

Kjenner du noen som kunne jobbet på Aktiv Hverdag?

Det er NAV som sender søknad om plass på varig tilrettelagt arbeid. Og siden arbeidstilbudet har et godt rykte og gode resultater får de mange forespørsler om å jobbe på Aktiv Hverdag.

– Både foresatte, skoler og fagmiljøer som habiliteringstjenester har blitt kjent med oss. De anbefaler pårørende å besøke Aktiv Hverdag for å se hva det er.

Likevel skulle Beate ønske at flere kjente til Aktiv Hverdag og hva de tilbyr.

– Det ønsker jeg fordi dette er et kjempegodt tilbud for mennesker som detter litt utenom ordinær VTA. Derfor vil vi at flere skal få vite om dette, vi treffer jo en målgruppe som har behov for dette tilbudet, sier Beate før hun avslutter:

– Jeg oppfordrer folk til å ta kontakt med meg på epost, og gjerne komme innom oss og se – vi er åpen for besøk.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!