Tjenester

AFT – Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid og/eller utdanning.

Tiltaket er for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, opplæring, arbeidsutprøving og arbeidstrening. Målet med tiltaket er å styrke dine muligheter for å komme i arbeid og/eller utdanning.

I tiltaket legges det vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse, ressurser og karriere-veiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et videre yrkesfaglig løp.

AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet og i utdanningssystemet.

Når du er deltaker i AFT er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren.

Hvis du tenker at dette er et aktuelt tiltak for deg – ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

TA -Tilrettelagt arbeid

Tiltaket Tilrettelagt arbeid (TA) kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd, og har behov for en spesiell tilrettelegging og oppfølging med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

I tiltaket Tilrettelagt arbeid er du som deltaker ansatt som arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og skal ha en arbeidskontrakt. Arbeidsoppgavene kan også være i ordinære virksomheter etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgavene du utfører i TA skal bidra til å utvikle dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved å delta i produksjonen av varer og tjenester til næringslivet.

Som arbeidstaker i TA kan du få permisjon fra den skjermete virksomheten for å prøve deg på en vanlig arbeidsplass i ordinært arbeidsliv (hospitering). Formålet med en hospitering er å legge til rette for en overgang fra arbeid i skjermet til ordinær virksomhet. Det kan gis permisjon inntil seks måneder for å hospitere i ordinært arbeidsliv.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Hvis deltakelse i TA kan være aktuelt for deg må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

 

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Gro Egerdahl
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 977 20 418
Beate Dehli
Avdelingsleder Tilrettelagt arbeid (TA)
Tlf: +47 918 25 269

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

Gutta fra Fossheim ble en del av teamet på ISS

Hva tror du ville skjedd hvis bedriften din ansatte noen med spesielle behov? Ifølge kollegene til Jan Robert og André har miljøet på jobben blitt bedre enn noensinne. ISS Facility Services bør være velkjent for de fleste. I tillegg til ...
Les mer »

Ringer i Vannet: Verdifull hjelp med rekruttering

Det å få mennesker ut i arbeid er ikke bare viktig for individets selvfølelse, men er i aller høyeste grad også et samfunnsaktuelt tema. For å bidra enda mer til økt arbeidsinkludering, tar nå Fossheim del i prosjektet Ringer i ...
Les mer »

– Gi dem en sjanse – eller to, eller tre

Mange bedrifter vegrer seg for å ansette mennesker som har litt mer bagasje å bære på. De bedriftene som gjør det kan fortelle om positive og arbeidsomme medarbeidere, som er takknemlige for å kunne jobbe og bidra til samfunnet igjen.
Les mer »