Arbeidsgivere

Følg oss gjerne på LinkedIn «Jobbkonsulentene på Fossheim»

Ønsker du som arbeidsgiver å bidra til at flere kommer i arbeid?

Da er Fossheim riktig samarbeidspartner – vår bedrift har som mål å bygge bro mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere slik at flest mulig får mulighet til å være i et arbeid hvor de får brukt sine ressurser og kan bidra til en felles verdiskapning..

Fossheim bistår arbeidssøkere – som av ulike helsemessige og/eller sosiale årsaker ikke er i arbeid – tilbake til arbeidslivet. Våre jobbkonsulenter har som utgangspunkt at alle som ønsker det, og er motiverte for å jobbe, fortjener en plass i arbeidslivet. Vi er derfor hele tiden på utkikk etter arbeidsgivere som sammen med oss ønsker å ta et samfunnsansvar for å inkludere flest mulig i arbeidslivet.

Gjennom å ha et samarbeid med Fossheim vil du som arbeidsgiver åpne opp for å ha arbeidssøkere i arbeidspraksis i din bedrift. Formålet er at den enkelte arbeidssøker skal få arbeidserfaring, erfaring med egen kapasitet og behov for tilpasninger i arbeidssituasjonen, i tillegg til å avdekke eventuelle behov for kompetanseheving/videre utdannelse. I en del tilfeller vil også målet for arbeidspraksisen være å få til en overgang til fast arbeid når arbeidssøker fungerer godt i arbeidet.

Hva tilbyr jobbkonsulent på Fossheim deg som arbeidsgiver?
  • Vi finner riktig kandidat til de aktuelle arbeidsoppgavene
  • Vi bistår med opplæring av arbeidssøker i arbeidspraksis
  • Vi tilbyr veiledning og oppfølging av både arbeidssøker og arbeidsgiver gjennom hele samarbeidet
  • Vi bistår med tilrettelegging og tilpasninger i arbeidssituasjonen for arbeidssøker
  • Vi tilbyr en fleksibel, annerledes og personlig rekruttering til deg som arbeidsgiver
Positive grunner til å delta i dugnaden for et inkluderende arbeidsliv:
  • Det viser at du som arbeidsgiver tar samfunnsansvar, og samtidig er en rollemodell for andre bedrifter
  • Det er positivt for arbeidsmiljøet på bedriften din – øker mangfold og toleranse
  • Din bedrift får en arbeidssøker som er klar til å gjøre en innsats og et godt arbeid
  • Du legger til rette for at arbeidssøkere får vise sine kvaliteter og ferdigheter i praksis
  • Unik mulighet til å ansette arbeidssøkere som er kvalifiserte, men som har utfordringer med å bli ansatt i ordinære rekrutteringsprosesser

Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som velger å ansette mennesker via Fossheim er utelukkende positive, og suksesshistoriene er mange.  

Kjenner du til rekrutteringsmetodikken Ringer i Vannet (RiV)?

Ringer i vannet er et samarbeid mellom NHO og arbeid- og inkluderingsbedrifter som er medlemmer i bransjeforeningen Arbeid og Inkludering. Ringer i vann – Inkludering i arbeidslivet

Ringer i Vannet-metodikken tar utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov for arbeidskraft, og innebærer tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidssøker i praksis både før, under og etter ansettelse. Tillit, trygghet og tilgjengelighet har vært avgjørende når så mange NHO-bedrifter har ansatt arbeidssøkere som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet.

6 av 10 medlemsbedrifter i NHO har utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Ved å aktivere en større andel av arbeidskraftreserven kan mange bedrifter finne kvalifisert arbeidskraft gjennom ulike kanaler. Inkludering i arbeidslivet er vinn-vinn for alle parter. Bedriftene tjener på dette, arbeidssøkere som kommer i jobb tjener på dette, og samfunnet tjener på dette. Det er en økende forventning om at bedrifter tenker ut over seg selv og tar et aktivt samfunnsansvar.

Medlemsbedriftene i NHO kan benytte Ringer i Vannet-metodikken som sin CSR-strategi der dette arbeidet er systematisert. Dette gjør det enkelt for bedriftene å delta i inkluderings-dugnaden i norsk arbeidsliv.

Fossheim er en Ringer i Vannet-bedrift. Våre jobbkonsulenter bistår derfor NHO sine medlemsbedrifter i å få til en trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne en arbeidssøker som passer din bedrift sitt behov for arbeidskraft.

TIPS EN ARBEIDSGIVER ELLER EN I DITT NETTVERK OM RINGER I VANNET!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Christina Skadberg
Markedsansvarlig/Veileder TA
Tlf: +47 917 30 808

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »