It fossheim

IT-retur med mening

I samarbeid med FAIR tilbyr Fossheim IT-retur som resulterer i en god gjerning for miljøet, og mennesker i nære og fjerne strøk.

Hvorfor levere fra seg gamle, men fullt brukbare PC-er, bare for at de skal bli kassert? Dette ønsket organisasjonen FAIR å gjøre noe med, og skapte en programvare som har løst problemstillingen med gjenbruk av gamle datamaskiner. De blir deretter gitt videre til personer i ressurssvake samfunn og grupperinger, for at de skal få et likt konkurransegrunnlag som folk i rike samfunn. Dette gjelder ikke bare i utviklingsland, men også asylmottak og skoler i Norge.

– Det handler om å bruke virkemidler for å gi tilgang til kunnskap, slik at individer i fattige samfunn kan nå sine mål. Og i dette arbeidet har Fossheim vært helt unike for oss, forteller Vegard Munthe i FAIR.

Sletter alt innhold og bygger opp på nytt

Alt er satt sammen i et system som registrerer, tester og sporer PC-ene, helt fra innsamling til gjenbruk. PC-ene blir slettet for alt innhold, reparert eller bygget på nytt og kildesortert – det er ikke én del som går til spille.

FAIR samler inn brukt datautstyr fra ulike partnere i næringslivet før det går til Fossheim, som siden 2012 virkelig har levert på alle ledd i produksjonslinjen. Det starter med et omfattende sorteringsarbeid, der alle enheter får sin egen identitet og blir sortert ut etter kvalitet. Slik kan de enkelt finne ut av hva slags prosessor, skjermkort eller hovedkort hver PC har, og finne frem til de ulike delene dersom maskinene skal bygges på nytt.

De som mottar dem skal nemlig få et best mulig produkt.  

– Det er noen minimumskrav til hver PC, for vi sender ikke avgårde en maskin du ikke ville hatt hjemme selv, forteller Kim Larsen, produksjonsansvarlig hos Fossheim.

Deretter fjernes all data på en forskriftsmessig måte. De som skal brukes på nytt slettes med en egnet programvare, mens de som ikke kan gjenbrukes blir slettet med Fossheims degausser. Denne er internasjonalt godkjent av NATO, Britiske CESG og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM.)

– Det innebærer at vi kjører harddisken inn i en maskin med et kraftig magnetfelt som totalt ødelegger all data som er lagret – ingen vil klare å få noe ut av den etterpå. FBI kunne kommet hit for å slette sine harddisker, det hadde de godkjent, smiler Kim.

Fossheim overgikk alle forventninger

Fossheim har også et system for de PC-ene som ikke kan brukes igjen.

– De kildesorterer vi ved å ta ut kretskort, klippe av kobber, sortere ut plast, og så videre. Da unngår vi at mye går tapt, og at det blir en ekstra forurensning.

Dette er noe Fossheim selv har tatt initiativ til, og blant annet noe av det som gjør at de har overgått alle forventninger FAIR hadde på forhånd. Det tok nemlig mange år og flere mislykkede forsøk på samarbeid med store, kommersielle aktører før FAIR til slutt fant frem til Fossheim. Preget av alle nedturene var FAIR skeptiske til å inngå et samarbeid med nok en aktør.

– Vi hadde prøvd så mange ganger før, og var redde for at det skulle være enda et mislykket prosjekt, forteller Vegard.

Men det var ingen grunn til bekymring, for Fossheim leverer et produksjonsarbeid preget av engasjement og høy kvalitet. Første gang Vegard så dette med egne øyne ble han mektig imponert.

– Jeg ble helt blåst av banen! De hadde ikke bare klart å iverksette prosessene våre, men de hadde også lagt til egne elementer og virkelig tatt eierskap til hele prosjektet. De har dessuten fått på plass engasjerte mennesker som faktisk har lyst til å reparere de gamle maskinene. Dette er helt spesielt, og ulikt noe annet vi har opplevd tidligere.

Ønsker et enda tettere samarbeid

Noe av det som har vært avgjørende for det gode samarbeidet, er Fossheims visjon om å få mennesker til å lykkes og at de virkelig har lyst til å få det til. De deler i bunn og grunn de samme verdiene som FAIR.

– Fossheim hjelper individer med færre ressurser tilgjengelig med å nå sine egne mål, og hjelper de som sliter litt med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. For meg handler det om det samme som hos oss – at folk skal kunne tilegne seg kunnskap.

Dersom bedrifter er usikre på om de skal donere gamle PC-er til FAIR, så skal det ikke mer til enn et besøk til produksjonsområdet hos Fossheim før de blir så imponerte at de blir med på den gode gjerningen.

– Fossheim har fullstendig reddet oss, sier Vegard og legger til at han fremover ser for seg et enda sterkere samarbeid mellom de to organisasjonene.

– Alt jeg har sett hos Fossheim har vært helt fantastisk, og vi har mye å lære av hvordan de hjelper mennesker på et individuelt nivå for å få dem til å oppnå mål. Samtidig håper jeg at vi også har noe å tilføre Fossheim.

Bruk Fossheim til IT-retur

Skal bedriften din kvitte seg med gamle eller defekte harddisker og annet datautstyr? Ved å levere det til FAIR og Fossheim blir ikke bare alle opplysninger slettet permanent i tråd med personopplysningsforskriften, men de brukbare PC-ene går til mennesker som trenger tilgang til kunnskap.

Store selskaper som Norwegian og Lindorff er blant de som har valgt å donere sine gamle PC-er til dette formålet.

– Ved å bruke Fossheim til IT-retur unngår du at data kommer på avveie, og det er bra for miljøet. I tillegg får vi arbeidsplasser ut av det her hos oss, og det er hyggelig å vite at utstyret går til utdannelse her hjemme og i u-land. Man bidrar rett og slett til en god sak, avslutter Kim i Fossheim.   

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!