Ringer i vannet

Ringer i Vannet: Verdifull hjelp med rekruttering

Det å få mennesker ut i arbeid er ikke bare viktig for individets selvfølelse, men er i aller høyeste grad også et samfunnsaktuelt tema. For å bidra enda mer til økt arbeidsinkludering, tar nå Fossheim del i prosjektet Ringer i Vannet.

Ringer i Vannet (RiV) er et samarbeid mellom bransjeforeningen Arbeid og Inkludering i NHO og attføringsbedrifter. Prosjektet bistår NHOs medlemsbedrifter med trygg rekruttering av kompetent arbeidskraft.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift hjelper Fossheim blant annet mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet, tilbake til en hverdag i en jobb de vil trives med. Og med filosofien om at alle fortjener en plass i arbeidslivet, var et samarbeid mellom Fossheim og RiV et naturlig valg.

– Det er veldig hyggelig å ha Fossheim med på laget. Fossheim er en bedrift som virkelig er gode og opptatt av arbeid og inkludering som fag, sier Ingeborg Malterud, spesialrådgiver i Arbeid og Inkludering i NHO.

Hjelper bedrifter å lykkes med inkludering

I det store og det hele handler samarbeidet om å skape en bærekraftig velferdsutvikling.

– Men det handler også om å få flere hender, hoder og hjerter ut i jobb.

Det skjer via Ringer i Vannet, som i praksis er en rekrutteringsstrategi med utgangspunkt i at man skal jobbe tett med både kartlegging av kandidater og arbeidsgivere.

– Det som skiller RiV fra andre metodikker er at vi har arbeidsgiver som en aktiv part, og ikke bare som mottaker av inkludering, forklarer Ingeborg.

For mens man tidligere søkte etter jobber som passet til kandidaten, leter man nå etter den riktige kandidaten for jobben. Metodikken kartlegger bedriftenes behov og hva de trenger av tilrettelegging, slik at de kan nå sitt inkluderingspotensiale.

– Ikke fordi kandidaten er mindre viktig, men for at man skal gjøre samarbeidet bedre mellom arbeidsplass og kandidat.

Ved å jobbe tettere med arbeidsgivere, snakke med dem og følge dem opp, tar RiV sikte på å redusere arbeidsgivernes risiko ved ansettelser av personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet.  

Trygg og enkel rekruttering

I tillegg til at Fossheim får bidratt med sin kompetanse, får de dessuten opparbeidet seg et større og bredere kontaktnett av samarbeidspartnere i næringslivet – særlig i det eksisterende bedriftsnettverket i Oslo og Akershus. Dette vil gjøre det lettere å finne rett person til rett mulighet.

Rekruttering kan dessuten være både kostbart og krevende for bedrifter, men via Fossheim får de både kvalifiserte og motiverte kandidater, i tillegg til at de bidrar positivt til samfunnet. Det kan ikke sies å være annet enn en vinn-vinn-situasjon for alle som er involvert.

Det er nettopp dette som er hele essensen bak «Ringer i Vannet», og også meningen bak navnet.

– Tanken bak navnevalget handler om at hvis vi klarer å synliggjøre det positive samfunnsbidraget, at dette går an, så vil andre bransjer følge etter. At hver gang man får til en fin rekruttering, så sprer det om seg som ringer i vannet.

Inkluderingsviljen i næringslivet er høy

Spesialrådgiveren forteller at arbeids- og inkluderingsbedriftene som tar del i prosjektet i større grad har gjort RiV-metodikken til sin egen.

– Den er blitt videreutviklet og rendyrket til en arbeidsgivermetodikk som har en god struktur og er veldig effektiv, sier hun og legger til:

– Vi ser at inkluderingsviljen i næringslivet er høy. Mange ønsker å ta det samfunnsansvaret, og er bevisste på at de bør være jobbskapere og at de bør skape inkluderende arbeidsplasser.

Ved å løfte mennesker fra stønad og inn i lønnet arbeid, er gevinsten både lojale medarbeidere og økt livskvalitet for den som blir løftet frem.

– For å få til dette trenger vi Fossheims inkluderingskompetanse. Det er viktig at de ikke brenner inne med det, men at vi får det ut i næringslivet, slik at vi kan videreutvikle både tankegang og innhold. Det vil gi konkrete resultater, og det er viktig, avslutter Ingeborg med et smil.  

Er din bedrift bevisst på hvilke muligheter som ligger i å ansette noen fra utenforskapet? Sammen med Fossheim kan dere bidra til å få mennesker til å lykkes.

 

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481