Montering av støttehåndtak

Det finnes mange forskjellige hjelpemidler til hjemmet hvis det oppstår praktiske problemer i hverdagen. Fossheimpatruljen kan hjelpe deg med å montere støttehåndtak slik at gjøremålene i oppleves enklere hvis funksjonsevnen svikter.

Fossheimpatruljen

Vår servicepatrulje, som består av ansatte på vår avdeling for tilrettelagt arbeid og arbeidsveiledere, er alltid klare for å dra ut på nye oppdrag. Patruljen kan utføre en rekke tjenester for både privatpersoner, det offentlige og bedrifter året rundt. Trenger

Arbeidsgivere

Er din bedrift bevisst på hvilke muligheter som ligger i å ansette noen fra utenforskapet? Sammen med Fossheim kan dere bidra til å få mennesker til å lykkes.

Produksjon

Fossheim leverer kostnadseffektive tjenester til faste og nye kunder. Kjerneområdet vårt er pakking og emballering, montering, adressering og distribusjon. Vi skreddersyr tjenester etter behov og er åpne for mange typer oppdrag.

Ingen jobb er for stor eller for liten!

Tjenester

Jobbmuligheter gjennom Arbeidsforberedende trening (AFT) er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere/arbeidstakere som er usikre på sine yrkesmessige forutsetninger.
Dersom du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget, uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)