Vernepleier

Studiepodden 13 – vernepleieren

Velkommen til studiepodden 13! Møt Line, som har en treårig bachelor fra Bergen og er utdannet vernepleier.

Hvorfor valgte hun akkurat dette studiet? Med to foreldre som var sykepleiere, forteller Lene at hun praktisk talt «vokste opp i helsevesenet» og at det derfor føltes som et naturlig valg.

Vernepleierutdannelsen er en allsidig utdannelse som gir mange muligheter.et er fint å få en autorisasjon og faktisk «være» noe etter endt utdanning.

Det handler ofte om å hjelpe mennesker med spesielle behov og utfordringene de har til å leve i de rammene og systemene samfunnet har i dag.

Som vernepleier kan dufor eksempel jobbe innen områder som barnevernet, rus, psykiatrien, eldreomsorgen og fengsel.

«Tune in» med oss i studiepod 13 og få tips, inspirasjon og kunnskap som kan hjelpe deg videre på reisen!

PS! Studiepodden finner du også på Apple Podcaster, Spotify, Overcast og andre Podcast-distributører. Søk etter «studiepodden»!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481