Fossheim

Studiepodden 21 – Jusstudiet

Velkommen til studiepodden 21 – Jusstudiet!

Vår gjest i dag heter Sverre på 23 år. Han er midt i sitt siste år på et 5 års studie og er ferdig utdannet jurist til jul.

Sverre ønsket i utgangspunktet å bli økonom, men i løpet av videregående forsto han at matte kanskje ikke var hans største styrke og synes jus virket spennende.

Mange tror at jus er litt tungt og tørt, men Sverre forteller at mye av studiet handler om å løse caser og finne frem til løsninger, ved å sortere informasjon og bruke lovverket. Jusstudiet i Oslo krever en del selvstendighet og selvdisiplin så du bør ha evnen til å reflektere, stille spørsmål og ha en problemløsende tilnærming til ting.

Hør hvordan studiet er lagt opp, om valgfag, praksis, utveksling og ikke minst hvilke muligheter som finnes etter endt utdanning.

«Tune in» med oss i studiepod 21 og få tips, inspirasjon og kunnskap som kan hjelpe deg videre på reisen!

PS! Studiepodden finner du også på Apple Podcaster, Spotify, Overcast og andre Podcast-distributører. Søk etter «studiepodden»!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481