Illustrasjonsbilde foto

Studiepodden 4 – valg av fagskole

Velkommen til studiepodden 4! I dag snakker vi om fagskoler og de ulike studieretningene som finnes her.

Fagskoler er en ypperlig måte å kombinere teori og praksis på – med tett oppfølgning av faglærte lærere med tilknytning til arbeidslivet.

En fagutdanning gir deg den unike muligheten til å lære praksis, ofte fra dag èn, slik at du allerede har opparbeidet deg solid kompetanse den dagen du går ut i jobb hos en fremtidig arbeidsgiver . Enabsolutt vinn-vinn-situasjon for både deg og fremtidig arbeidsgiver.

Men hva kreves egentlig, for å gå løs på en fagutdanning? Er sjansen stor for å gå rett i jobb? Og hvilke personlige egenskaper bør være på plass for å sikre deg et optimalt og engasjerende studieløp?

Samtidig kan en fagskole være veldig relevant for deg som kanskje ønsker å spe på utdannelsen din, tilegne deg ny kompetanse, eller rett og slett vil bytte bransje – om du allerede har noen års erfaring som arbeidstaker.

«Tune in» med oss i studiepod 4, få tips, inspirasjon og kunnskap som kan hjelpe deg videre på reisen!

PS! Studiepodden finner du også på Apple Podcaster, Spotify, Overcast og andre Podcast-distributører. Søk etter «studiepodden»!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481