Valg av høyskole

Studiepodden 5 – valg av høyskole

Velkommen til studiepodden 5! I dag snakker vi om Høyskole – og om utdanningsmuligheter og endringer. Hva kan du forvente?

Det finnes mange ulike studieprogrammer med muligheter for å ta både bachelor- og mastergrad. På noen høyskoler kan du også ta doktorgrad.  

Studieløpet er ofte lagt opp med en kombinasjon av teori og praksis som gir deg en bedre forståelse av yrkeslivet. Du får i tillegg verdifull arbeidserfaring i løpet av studietiden.

Tidligere var det større forskjeller på høyskoler og universiteter, men i dag ligner disse mer og mer på hverandre, både når det gjelder fag og retninger. Likevel er høyskolen gjerne mer yrkesrettet med tettere undervisning, klasser og kollokviegrupper.

«Tune in» med oss i studiepod 5 og få tips, inspirasjon og kunnskap som kan hjelpe deg videre på reisen!

PS! Studiepodden finner du også på Apple PodcasterSpotify, Overcast og andre Podcast-distributører. Søk etter «studiepodden»!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481