Samarbeid fossheim

– Samarbeidet vårt er et fint og viktig tiltak

Hver dag bruker mer enn en million av oss nett eller TV levert av Get, og med det er de en av de virkelig store aktørene på fiberbasert bredbånd og innhold. Derfor er jobben vi i Fossheim gjør for Get viktig, for uten oss er det nemlig ikke sikkert at du hadde fått sett på TV og surfet på nettet…

Ja, hva er det egentlig Fossheim hjelper Get med?

– Vi har en leiemodell på modemene og dekoderne, og vi får mye utstyr i retur. Dette må testes før det sendes ut igjen, sier CPE-ansvarlig Cathrine Andersen. Det betyr at hun er sjef for innkjøp og håndtering av enheter som modemer og dekodere som plasseres ute hos kundene. Og det er her Fossheim, som tilbyr tilrettelagt arbeid for de som trenger det, kommer inn i bildet.

De gjør en god jobb

– De sjekker og vasker strømadaptere, og repakker de som skal ut til kunder igjen. Modemer og dekodere som er utenfor standard blir kassert. I tillegg pakker de programkort. Vi bruker også Fossheim litt til kassering av IT-verktøy og destruksjon av harddisker.

Produksjon og service - – Fossheim gjør et godt samfunnsansvar, og derfor ønsker vi å kunne bruke dem til å gjøre oppgavene de kan, sier Cathrine Andersen i Get.

– Fossheim gjør et godt samfunnsansvar, og derfor ønsker vi å kunne bruke dem til å gjøre oppgavene de kan, sier Cathrine Andersen i Get.

Langt samarbeid

Get setter stor pris på innsatsen Fossheim gjør, og beviset på det er samarbeidet som har vart i 12 år. Hittil.

– De gjør en god jobb og vi har derfor fortsatt å bruke dem. De leverer på kvalitet og tid til konkurransedyktige priser. Det arbeidet de gjør representerer Get utad, og da er det betryggende at arbeidsleder følger opp leveransene og kvalitetssikrer før utsendelse. Oppdages det feil i én pakke sjekker de hele partiet, og når det har skjedd har de tatt retur og korrigert disse selv.

Med så mange kunder som Get har sier det seg selv at det blir et betydelig volum av strømadaptere som skal sjekkes, vaskes, pakkes og sendes gjennom året.

Det er viktig for oss å støtte virksomheten deres

– Det er viktig for oss at de tilbyr en jevn og stabil produksjon, og det er viktig for oss å støtte virksomheten deres. Fossheim gjør et godt samfunnsansvar, og derfor ønsker vi å kunne bruke dem til å gjøre oppgavene de kan. Så samarbeidet vårt er et fint og viktig tiltak både for Get og medarbeiderne på Fossheim.

Trenger du pakkehjelp? Ta kontakt med Fossheim!

Get er ikke den eneste bedriften i Norge som trenger denne typen bistand. Kanskje din bedrift gjør det også? Fossheim kan bistå dere med hele prosessen fra A til Å: Pakking, emballering, montering, adressering og distribusjon. I tillegg har vi stort lager og egen transporttjeneste.

– Hva vil du si til andre bedrifter og selskaper som trenger pakkehjelp?

– Da vil jeg be dem ta kontakt Fossheim. Spesielt der produksjonen går jevnt og trutt er de absolutt å anbefale.

Hvis det skulle være noen tvil: Get er fornøyd med leveransene de får, og de kommer til å bruke Fossheim i fremtiden også.

Det er viktig å støtte bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid

– Vi håper vi kan fortsette å bruke dem på de tingene de gjør for oss i dag, og vi har de i tankene også på eventuelt andre oppdrag som kan være passende at de utfører for oss.

– I Get synes vi det er viktig å støtte bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid. De ansatte får en meningsfull arbeidsdag og vi får varer levert, så dette er en vinn-vinn-situasjon, avslutter Cathrine.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!