IT-retur

Vi ivaretar datatilsynet sitt krav til avhending av data.  

Fossheim har i samarbeid med Fair Norge startet selskapet Fair Recycling. Vår visjon er å tette det digitale gapet mellom rike og fattige i verden. Gjennom å tegne en partneravtale med oss sørger vi for at pc`er din bedrift bytter ut, kan få et nytt liv i et land der innkjøp av tekniske hjelpemidler kommer langt ned på prioriteringslisten.

Som bedrift har dere ett krav fra Datatilsynet til å avhende data på en forskriftsmessig måte. Fossheim ivaretar dine data på en sikker måte gjennom degaussing og elektronisk sletting av harddisker, din bedrift bidrar til grønn økonomi og samfunnsengasjement.

    Ta kontakt for mer informasjon!

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Øyvind Quist
Avdelingsleder Produksjon
Tlf: +47 464 09 796

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

IT-retur med mening

I samarbeid med FAIR tilbyr Fossheim IT-retur som resulterer i en god gjerning for miljøet, og mennesker i nære og fjerne strøk. Hvorfor levere fra seg gamle, men fullt brukbare PC-er, bare for at de skal bli kassert? Dette ønsket ...
Les mer »

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »