Hvorfor bruke oss?

Fordi det er den enkleste, beste og tryggeste metode for å følge loven.

For at data ikke skal falle i feil hender.

Data er først dyrt når du mister det til uvedkommende.

Husk sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften § 2-11: Ved avhending av lagringsmedia skal personopplysninger slettes fullstendig og permanent fra lagringsmediet.

Datakriminalitet kjenner ingen grenser.
Norge er et moderne informasjonssamfunn, hvor alle er på nett – også de kriminelle. Internett og ny teknologi har blitt en naturlig del av kriminell virksomhet, og nasjonale og internasjonale trusselvurderinger viser at datakriminalitet vil øke både i omfang og alvorlighet.

Det vil si at overalt i verden sitter det folk som vil ha tak i din harddisk og din info. Tradisjonelle kriminalitetsområder flyttes fra gata til cyberspace. Organiserte kriminelle ser etter nye arenaer for å gjøre stor profitt. Både offentlig, privat sektor og privatpersoner opplever stadige dataangrep, og vi ser stadig flere eksempler på bedrageri/tapping av nettbankkontoer, identitetstyveri, og trakkasering. Mye av dette kommer av at din gamle harddisk faller i feil hender. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har på grunnlag av analyser i Storbritannia regnet ut at datakriminalitet i Norge kan påføre bedriftene et tap på 20 milliarder kroner i året. (©NTB)

I 2011 ble 234 millioner identiteter misbrukt som følge av brudd på datasikkerhetsrutiner, ref Symantec 2012.

I 2012 ble det målt 10 % økning i svindelsaker, 16,5 % økning i identitetssvindel, og 73 % økning i hendelser der kriminelle har fått tilgang til data, ref CIFA 2012.

Så kanskje du skulle degausse disken din før du kaster den?

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

IT-retur med mening

I samarbeid med FAIR tilbyr Fossheim IT-retur som resulterer i en god gjerning for miljøet, og mennesker i nære og fjerne strøk. Hvorfor levere fra seg gamle, men fullt brukbare PC-er, bare for at de skal bli kassert? Dette ønsket ...
Les mer »

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »