Aktiv Hverdag (VTA)

Aktiv Hverdag er et unikt kompetansesenter og en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) for arbeidstakere med behov for særskilt tilrettelegging og oppfølging. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkeltes forutsetninger, ressurser og behov og arbeidsdagen blir individuelt tilrettelagt med stort fokus på både forutsigbarhet og variasjon.

Målet er å gi alle en mulighet for personlig vekst og utvikling.

 

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med NAV lokalt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Marit Bernhoft Erikstad
Avdelingsleder Aktiv Hverdag (AH)
Tlf: +47 922 04 169

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

Ringer i Vannet: Verdifull hjelp med rekruttering

Det å få mennesker ut i arbeid er ikke bare viktig for individets selvfølelse, men er i aller høyeste grad også et samfunnsaktuelt tema. For å bidra enda mer til økt arbeidsinkludering, tar nå Fossheim del i prosjektet Ringer i ...
Les mer »

– Gi dem en sjanse – eller to, eller tre

Mange bedrifter vegrer seg for å ansette mennesker som har litt mer bagasje å bære på. De bedriftene som gjør det kan fortelle om positive og arbeidsomme medarbeidere, som er takknemlige for å kunne jobbe og bidra til samfunnet igjen.
Les mer »