AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for bistand for å stå i og/eller komme i arbeid eller utdanning. Planen og innholdet i tiltaket tilpasses individuelt etter dine behov, i fellesskap med en Karriereveileder. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet og å komme i arbeid eller utdanning.

Arbeidssøker/arbeidstaker tilbys:

• Individuelle veiledningssamtaler
• Kartlegging av yrkesinteresser og muligheter i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet
• Arbeidspraksis i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø (ved behov)
• Arbeidspraksis hos en bedrift i ordinært arbeidsliv
• Kartlegging av arbeidsevne og kapasitet over tid
• Kartlegging av bistands- og tilretteleggingsbehov i arbeidssituasjonen eller i skole/utdanningssituasjonen
• Opplæring i basisferdigheter som norsk, regning og digitale ferdigheter (ved behov)

Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø med tett oppfølging og veiledning. Vi har fokus på dine ressurser, muligheter, arbeidsfungering og sosiale kompetanse i arbeidssammenheng/skolesammenheng.

Tiltaket har en varighet på inntil ett år. Har du behov for ytterligere oppfølging og bistand for å komme i arbeid og/eller utdanning kan tiltaket forlenges inntil ett år til. Hvis du starter på en yrkesfaglig utdannelse i AFT kan tiltaket forlenges i ytterligere ett år.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

Alle fortjener en plass i arbeidslivet

For dem som av ulike grunner har stått lenge utenfor arbeidslivet, er det ofte vanskelig å finne veien tilbake. Hos Fossheim får du ikke bare hjelp til å finne riktig jobb, men også troen på at du har en plass ...
Les mer »

Gutta fra Fossheim ble en del av teamet på ISS

Hva tror du ville skjedd hvis bedriften din ansatte noen med spesielle behov? Ifølge kollegene til Jan Robert og André har miljøet på jobben blitt bedre enn noensinne. ISS Facility Services bør være velkjent for de fleste. I tillegg til ...
Les mer »