AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for bistand for å stå i og/eller komme i arbeid eller utdanning. Planen og innholdet i tiltaket tilpasses individuelt etter dine behov, i fellesskap med en jobbkonsulent. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet og å komme i arbeid eller utdanning.

Arbeidssøker/arbeidstaker tilbys:

• Individuelle veiledningssamtaler
• Kartlegging av yrkesinteresser og muligheter i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet
• Arbeidspraksis i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø (ved behov)
• Arbeidspraksis hos en bedrift i ordinært arbeidsliv
• Kartlegging av arbeidsevne og kapasitet over tid
• Kartlegging av bistands- og tilretteleggingsbehov i arbeidssituasjonen eller i skole/utdanningssituasjonen
• Opplæring i basisferdigheter som norsk, regning og digitale ferdigheter (ved behov)

Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø med tett oppfølging og veiledning. Vi har fokus på dine ressurser, muligheter, arbeidsfungering og sosiale kompetanse i arbeidssammenheng/skolesammenheng.

Tiltaket har en varighet på inntil ett år. Har du behov for ytterligere oppfølging og bistand for å komme i arbeid og/eller utdanning kan tiltaket forlenges inntil ett år til. Hvis du starter på en yrkesfaglig utdannelse i AFT kan tiltaket forlenges i ytterligere ett år.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Nina Wang
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 905 29 481

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Gi dem en sjanse – eller to, eller tre

Mange bedrifter vegrer seg for å ansette mennesker som har litt mer bagasje å bære på. De bedriftene som gjør det kan fortelle om positive og arbeidsomme medarbeidere, som er takknemlige for å kunne jobbe og bidra til samfunnet igjen.
Les mer »

– Fossheim gjorde at jeg fikk fast jobb

Når du har stått utenfor arbeidslivet i en lang periode er det vanskelig å få seg jobb igjen. Hvis du i tillegg er i midten av 50-årene begynner det å bli nesten umulig. Eller finnes det en vei tilbake? Ikke ...
Les mer »