AFT

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for bistand for å stå i og/eller komme i arbeid eller utdanning. Planen og innholdet i tiltaket tilpasses individuelt etter dine behov, i fellesskap med en jobbkonsulent. Målet med tiltaket AFT er å styrke dine muligheter i arbeidsmarkedet og å komme i arbeid eller utdanning.

Arbeidssøker/arbeidstaker tilbys:

• Individuelle veiledningssamtaler
• Kartlegging av yrkesinteresser og muligheter i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet
• Arbeidspraksis i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø (ved behov)
• Arbeidspraksis hos en bedrift i ordinært arbeidsliv
• Kartlegging av arbeidsevne og kapasitet over tid
• Kartlegging av bistands- og tilretteleggingsbehov i arbeidssituasjonen eller i skole/utdanningssituasjonen
• Opplæring i basisferdigheter som norsk, regning og digitale ferdigheter (ved behov)

Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø med tett oppfølging og veiledning. Vi har fokus på dine ressurser, muligheter, arbeidsfungering og sosiale kompetanse i arbeidssammenheng/skolesammenheng.

Tiltaket har en varighet på inntil ett år. Har du behov for ytterligere oppfølging og bistand for å komme i arbeid og/eller utdanning kan tiltaket forlenges inntil ett år til. Hvis du starter på en yrkesfaglig utdannelse i AFT kan tiltaket forlenges i ytterligere ett år.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Gro Egerdahl
Avdelingsleder Arbeidsforberedende trening (AFT)
Tlf: +47 977 20 418

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

Ringer i Vannet: Verdifull hjelp med rekruttering

Det å få mennesker ut i arbeid er ikke bare viktig for individets selvfølelse, men er i aller høyeste grad også et samfunnsaktuelt tema. For å bidra enda mer til økt arbeidsinkludering, tar nå Fossheim del i prosjektet Ringer i ...
Les mer »

– Gi dem en sjanse – eller to, eller tre

Mange bedrifter vegrer seg for å ansette mennesker som har litt mer bagasje å bære på. De bedriftene som gjør det kan fortelle om positive og arbeidsomme medarbeidere, som er takknemlige for å kunne jobbe og bidra til samfunnet igjen.
Les mer »