GDPR

Vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Fossheim og forklarer hvorfor og hvordan vi samler inn og behandler informasjon om deg, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Lagring av personlig data

Vi lagrer personlig data som blir sendt inn i skjemaene (Gravity Forms) kun i oppfølgingsøyemed. Vi deler ikke denne informasjonen med noen tredjepart. Vi sender heller ikke ut nyhetsbrev til lagrede e-postadresser.

Sikring av personlig data

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte lagrede personopplysninger mot uautorisert tilgang, videreformidling, kopiering og modifisering.

Sletting og retten til å bli glemt

Du kan når som helst be om å få slettet dine opplysninger som er sendt til Fossheim sin felles epostadresse, ved å sende en epost til hei@fossheim-as.no

Rett til å klage

Du har din fulle rett til å klage på vår behandling av personopplysninger i henhold til GDPR artikkel 13 (2) d. Klagen rettes til Datatilsynet.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »