Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre ønsket kvalitet i henhold til de tjenester vi leverer.  Kvalitetspolitikken skal sikre at Fossheim forvalter oppgavene overfor ansatte, tiltaksdeltagere, kunder, samarbeidspartnere og miljø, på en god og betryggende måte.

Dette oppnås ved å:

  • Sette bruker og kundens behov i fokus
  • Ta samfunnsansvar
  • Arbeide mot en løsningsorientert bedriftskultur
  • Sikre høy kompetanse hos alle ansatte
  • Sørge for at de ansatte trives
  • Etterleve Fossheims strategier og etablerte prosedyrer
  • Følge faglige forankrede metoder (eks. ved bruk av empowerment, Løft, Målrettet miljøarbeid,  SCI, Karrierverktøy og SIA (praktiske og teoretiske oppgaver)).
 -

Fossheim er eQuass-sertifisert. eQuass sikrer blant annet at vi som bedrift definerer, dokumenterer og implementerer vår kvalitetspolitikk ved å fastsette langsiktige kvalitetsmål, og er forpliktet til kontinuerlig forbedring. eQuass legger vekt på brukermedvirkning, og at deltaker settes i stand til å være aktør i egen prosess.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »