Klager

Instruks for klagebehandling

 • Skal sikre at alle involverte parter får en mest mulig korrekt og objektiv behandling av klagen.
 • Skal iverksette korrigerende tiltak basert på klagen(e) i tråd med bedriftens kvalitetsrutiner.
 • Skal sikre at forhold som påklages ikke medfører at klagerens handlingsplan hindres.
 • Skal sikre at klager får svar innen oppgitte tidsfrister.

 

Hva kan det klages på?

 • Alle forhold og rutiner som har et forbedringspotensial og som fremmer et godt arbeidsmiljø.
 • Alt som er brudd på norske lover (misbruk av både fysisk, psykisk og økonomisk karakter)
 • Trakassering og diskriminering eller annen form for utilbørlig adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende. Dette gjelder både om du er internt på Fossheim eller i ekstern praksis.

 

Hvordan kan en klage fremsettes?

Klagen kan fremsettes på den måten som klageren finner mest hensiktsmessig muntlig eller skriftlig.

 

Muntlig

Muntlige klager kan fremsettes direkte til den det gjelder, en arbeidsveileder eller jobbkonsulent, dens overordnede, tillitsvalgte eller verneombudet. Den som mottar klagen skal informere om at klagen blir skriftlig registrert.

 

Skriftlig

Skriftlige klager kan fremsettes både anonymt og med fullt navn. Klagen kan fremsettes via skjema på følgende lenke:

Innmelding av klage »

Alternativt kan epost sendes til den det gjelder, jobbkonsulent eller arbeidsveileder, dens overordnede, tillitsvalgte eller verneombud. Her kan man bruke privatmail eller sende fra nettsidene Fossheim AS.

 

Tilbakemelding og behandling

 • Ved elektroniske henvendelser vil du motta en bekreftelse på at klagen er mottatt og informasjon om forventet behandlingstid / svarfrist.
 • Hvis klagen kan behandles med en gang sendes en tilbakemelding i løpet av 1-3 dager etter at klager er fremsatt.
 • Dersom forholdet må granskes eller det er en hendelse som involverer flere må det foretas en helhetsvurdering av saken på et mest mulig objektivt grunnlag. Ved behov tas saken opp i AMU for behandling der. Tidsfristen er 3 uker. Dersom dette ikke kan overholdes vil du bli informert om dette.
 • Det er anledning til å påklage svaret, komme med tilbakespill og/eller oppklarende spørsmål. Ny tidsfrist skal angis for et slikt tilsvar.
 • Ved anonyme klager er det ikke mulig med tilbakemelding.

 

Mottak og oppbevaring klagen

 • Alle elektroniske klager fra Fossheim AS blir sendt direkte til Daglig leder og HR leder.

Klager blir slettet så fort de er registrert/behandlet.

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »