Ledige stillinger

Fossheim – en bedrift som får mennesker til å lykkes!

Brenner du for et inkluderende arbeidsliv? Er du god til å se andres ressurser og muligheter? Ønsker du å bidra til at flere kommer i arbeid og utdanning? Da er dette den perfekte stillingen for deg!

Fossheim søker 2 jobbkonsulenter til tiltaket AFT – Arbeidsforberedende trening. Vi har ledig en 100 % fast stilling, og et vikariat i 100 % stilling ut året med mulighet for forlengelse.

Fossheim er en arbeids – og inkluderingsbedrift som legger til rette for menneskelig vekst og utvikling ut fra den enkeltes forutsetning og behov.

Vår visjon er å få mennesker til å lykkes, og vi arbeider metodisk og målrettet for at hver arbeidssøker skal nå sine yrkesmål og komme i arbeid eller utdanning. Vårt mål er å bidra til et økt mangfold i arbeidslivet gjennom at flere kommer i et arbeid.

Fossheim har nylig flyttet inn i nye og moderne lokaler på Nedre Kalbakken. Bedriften har per i dag 40 plasser i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) og 110 plasser i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

AFT er et tiltak for arbeidssøkere som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i arbeid eller utdanning.

Jobbkonsulent i AFT har ansvar for å kartlegge arbeidsrelaterte forhold og styrke arbeidssøkers muligheter til å komme i et arbeid og/eller utdanning. Sentrale oppgaver vil være å kartlegge den enkelte arbeidssøkers ressurser, kompetanse, yrkesinteresser, arbeidsevne og legge til rette for nødvendig opplæring med målsetning om overgang til jobb og/eller utdanning.

Det er viktig at jobbkonsulent er fortrolig med å bygge nettverk innen næringsliv/opplæringskontor/ utdanningssystemet for å legge til rette for overgang til arbeid eller utdanning. Videre er det en fordel å ha god kunnskap til formelle krav i arbeidslivet og god kjennskap til utdanningssystemet.

Det er et resultatkrav i AFT om at 50 % av arbeidssøkerne ved avslutning skal formidles til jobb eller utdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging av arbeidssøkers muligheter i arbeidsmarkedet
 • Yrkes- og karriereveiledning
 • Samarbeid med opplæringsetaten og utdanningsinstitusjoner
 • Oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere på arbeidsplassen
 • Legge til rette for overgang til lønnet arbeid eller utdanning
 • Samarbeid med Nav lokalt og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Utarbeide handlingsplaner og rapporter i samsvar med bestilling fra NAV

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor nivå
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet
 • Veiledningskompetanse/Motiverende Intervju
 • Kompetanse og erfaring innen Supported Employment (SE)
 • Kompetanse på å gi opplæring i basisferdigheter
 • Kjennskap til utdanningssystemet
 • God kjennskap til arbeidsmarkedet i Oslo og omegn
 • Kompetanse i å tilrettelegge i arbeid og studiesituasjoner

Personlige egenskaper:

 • Genuin tro på at mennesker til tross for ulikheter og utfordringer har en plass i arbeidslivet
 • God relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Kreativ, engasjert og mulighetsorientert
 • Høy arbeidskapasitet, fleksibel og god struktur i arbeidshverdagen
 • Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø på avdelingen og bedriften generelt

Vi kan tilby:

 • En meningsfull jobb med faglige utfordringer hvor du kan bidra til vekst hos enkeltmennesket
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et spennende fag/arbeidsmiljø der kollegaer jobber sammen mot felles mål og er gode støttespillere for hverandre
 • Kompetansetilførsel innen fag, metodikk og verktøy
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid, trening og massasje
 • Lønnsområde 490 -520.000 kr

Ønskes mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder

Gro Egerdahl tlf. 977 20 418

Oppstart fast stilling er 01.01.2023, og oppstart i vikariat er snarest mulig. Aktuelle søkere kontaktes fortløpende til intervju. Søknadspapirer returneres ikke.

Jfr. arbeidsmarkedsloven § 21 må politiattest fremlegges før ansettelse.

Søknadsfrist er 6 oktober.

 

 

 

Noe du lurer på? Vi hjelper deg!

Relaterte saker fra Fossheimmagasinet

– Vi har veldig mange flinke hender

Å være i produksjonslokalene på Fossheim er litt som å være i nissens verksted, du vet – den du ser på TV hver julaften. Smilende ansikter og ivrige hender tar imot en pakke, legger oppi det som skal, og sender den videre til kollegaen ved siden av.
Les mer »

Trenger bedriften din pakkehjelp?

Ønsker du å få jobben gjort skikkelig, få alt levert til riktig tid og med konkurransedyktige betingelser? Og samtidig få god samvittighet for å ha tatt samfunnsansvar?
Les mer »